dvda 2012 – Beeldblog

Geplaatst op 19 juni, 2012 in dvda 2012, Inspiratie door Alcuin

Oog hebben voor…

Aanleiding voor het maken van de beeldblog was de opmerking dat ik als architect anders naar de dingen kijk. Gedurende een jaar heb ik wekelijks in de vorm van een beeld per werkdag verslag gedaan van iets dat mij die dag opviel.  Het overzicht neemt u mee in mijn manier van kijken en registreren.

Beelden vertellen het verhaal

Presenteren is het vertellen van een verhaal. Een verhaal kan op vele manieren verteld en op even zoveel manieren begrepen worden. Dit verhaal beslaat een jaar en wordt verteld door het beeld dat ik gedurende deze periode maakte op elke werkdag van de week.  De beelden vertellen daarbij voor jou ook hun eigen verhaal in aansluiting op jouw eigen ervaringen. Dat hoeft niet mijn verhaal te zijn. De beelden liggen vast, het verhaal verandert. Ik maakte de beeldblog vanuit mijn referentiekader: architectuur. Het is al zo vaak gezegd: architectuur staat niet op zich. Ook creativiteit houdt niet op, is niet te vangen binnen grenzen. Een voor mij belangrijk aspect. Kijk… luister… omdat het belangrijk is dat een verhaal doorverteld wordt. Kijk… en misschien kunnen we dan op een keer samen ons verhaal vertellen.


IN DETAIL

Geplaatst op 15 juni, 2012 in dvda 2012, Inspiratie door Alcuin

In vervolg op het beeldblog ontstond het idee om op een andere manier het kijken duidelijk te maken. In het ontwerp is er een constante beweging tussen het geheel en het detail, van grof naar fijn,  In het thema in detail zoomen we in op dit detailniveau.

Voor het ontwerp is het detail belangrijk. Door het opsplitsen van een groter geheel in de samenstellende onderdelen of gebeurtenissen krijgt men greep op een ingewikkeld onderwerp en de rol die hierbij gespeeld wordt door de afzonderlijke componenten.


Eén jaar… de cirkel is rond

Geplaatst op 28 oktober, 2011 in Blog Spacemakers.nl door Alcuin

 “Architecten kijken anders” was de stelling die geleid heeft tot het maken van de beeldblog. Het afgelopen jaar maakte ik iedere dag van de werkweek een aan de discipline gerelateerd fotobeeld van een onderwerp dat mij, als architect, op die dag opviel… waar ik naar keek. De beelden ontstonden door de schalen heen. Van landschap tot detail, ook natuur en kunst kwamen terug. Bij het bekijken van de serie zie je ook de seizoenen terug .

Met het herhalen van de beginblog van week 43 is de cirkel rond. Een mooi moment om te stoppen en mij open te stellen voor een andere invalshoek.

Als ik het overzicht doorblader vind ik dat het een mooie serie geworden is, die ik graag met u wil delen. (http://www.architectuurnomaden.nl/ArchitectuurNomaden/Dossiers/Paginas/beeldblog.html#0)

Tweeënveertig

Geplaatst op 23 oktober, 2011 in Blog Spacemakers.nl door Alcuin

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ben je toch verrast als je je voorstelt aan de voorzitter van de welstand en die je plaatst aan de hand van de (beeld)blog, die je maakt en je koppelt aan de cijfers. Een leuke ervaring!

Veertig

Geplaatst op 9 oktober, 2011 in Blog Spacemakers.nl door Alcuin

 

 

 

 

 

 

 

 

En de man vertelde met hartstocht en overtuiging: “Eens waren deze twee bergen buren en vrienden, die samen voorbij die kleine heuvel daar woonden. Hun vriendschap verzuurde en eindigde in een felle strijd. Die daarginds in het westen verloor en ging weg. En deze hier vertrok ook, weg uit de slechte herinneringen aan de oude plek.” Zijn gezicht ontspande. Toen hij sporen van twijfel in mijn blik ontdekte, benadrukte hij nogmaals: “Als je wilt, kun je gaan kijken op de plek waar ze stonden. Bij hun verplaatsing lieten ze voetpaden achter, dalen die voeren naar de plaats waar ze nu staan.”

Uit: Zimbabwe – Huis van Steen door Rob Rozenburg

Net als de eerder genoemde bergen lijken de relaties tussen markten te verzuren. De relatie tussen de financiële markt en de woningmarkt, tussen de woningmarkt en de beleggingsmarkt, tussen de consumentenmarkt en de arbeidsmarkt. De spanning neemt toe. De samenhang en de wederzijdse afhankelijkheid wordt niet (langer) meer gezien. De eigen belang lijkt te verschillen, dus dan is er strijd. Het gevolg zal een structurele verandering zijn, een ingrijpende verandering als het verzetten van bergen. Iedere kleine verandering stuit al op weerstand. Wat zal de beleving zijn als de bergen zich verplaatsen?

Het bewegen start van binnen uit, met hartstocht en overtuiging… als het idee een vorm krijgt en gedragen wordt klontert het… het groeit en wordt groter… tot het een berg geworden is…

Move a Mountain – Hij die zichzelf kent, kan bergen verzetten.

Zevenendertig

Geplaatst op 17 september, 2011 in Blog Spacemakers.nl door Alcuin

 

 

 

 

 

 

 

 

Hollandse wolkenluchten blijken bij het samenstellen van de beeldblog van deze week nadrukkelijk aanwezig. Donkere wolken, helder licht… de herfst komt er aan.

 

Eenendertig_Zin in Toscane

Geplaatst op 10 augustus, 2011 in Blog Spacemakers.nl door Alcuin

 Buiten op het platteland in Toscane onderzocht ik deze week de binnenruimte.

Een mooie les was de uitspraak ruimte moet je onderhouden. Meer ruimte heeft dus meer onderhoud nodig.

Dertig

Geplaatst op 30 juli, 2011 in Blog Spacemakers.nl door Alcuin

Nog steeds maak ik wekelijks de beeldblog op Spacemakers.nl. Vakantietijd, de beelden ontstaan nu dichter bij huis, maar vormen nog steeds een mooie weergave van mijn manier van kijken.

Drieentwintig

Geplaatst op 10 juni, 2011 in Blog Spacemakers.nl door Alcuin

Tweeëntwintig

Geplaatst op 3 juni, 2011 in Blog Spacemakers.nl door Alcuin